วิธีออกแบบกล่อง

การเริ่มต้น ออกแบบสวย กล่องแบบด่วนและเร็วทำไง?

เรื่องของการการพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ลงบนตัวกล่องครีม ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องพิจารณาให้ดี เพราะการใส่ข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้มองเห็นถึงข้อดีคุณสมบัติของสินค้าได้ชัดเจน แต่ก็ไม่ควรใช้ตัวอักษรที่มีจำนวนมากเกินไป เพราะจะทำให้กล่องครีมไม่สวย และที่สำคัญควรใช้ขนาดตัวอักษร หรือรูปแบบอักษร ที่สอดคล้องกับอายุ และความชอบของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย

1.ลักษณะงานที่ชอบ อันนี้สำคัญ เพราะจะได้ทำงานตรงกะที่ลูกค้าต้องการจริง

รับออกแบบกล่องด่วน

2.ขนาดสินค้า กว้าง ยาว สูง  cm หรือของกล่องที่ต้องการ

วิธีการวัดกล่อง

3.ข้อมูลที่จะใส่ลงกล่อง สรรพคุณ วิธีใช้ ส่วนผสม เลขจดแจ้ง ฯ

การออกแบบกล่องเริ่มต้น

4.โลโก้ ต้องการแบบไหมต้องแจ้งผู้ออกแบบ หรือมีแล้วส่งให้ผู้ออกแบบจัดวาง

ออกแบบ logo